Afledhis

Old Swedish Dictionary - afledhis

Meaning of Old Swedish word "afledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afledhis Old Swedish word can mean:

afledhis
1) från vägen, från rätta vägen, på afväg. swa at ämwäl ey nakot thz minzsta gaar affledhis ällir affskedhis Su 329.
afledhis
2) på ett afstickande el. besynnerligt sätt. widherfreste hwar en sina röst samliwdlika innelykkia j korsins liwdhe oc ey affledhis Bir 5: 63.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back