Aflöpa

Old Swedish Dictionary - aflöpa

Meaning of Old Swedish word "aflöpa" (or afløpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aflöpa Old Swedish word can mean:

aflöpa (afløpa)
, v-
aflöpa (afløpa)
1) löpa bort. kan scadhi aff henne (grinden) hända ath swin afflöpa ellir a löpa TB 77. " ath han och hans partij icke äre afflöpne" BSH 5: 91 (1506).
aflöpa (afløpa)
2) afgå, aflöpa (med fartyg). ati vare afflöpne FH 1: 159 (1496, afskr.).
aflöpa (afløpa)
3) löpa förbi, upphinna genom lopp. löp sa fast at engen häst kunde afflöpa hanum Di 33.
aflöpa (afløpa)
4) affalla, bortfalla. " ther som haret er aff loypt" LB 7: 32

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aflöpa may have also been written as afløpa

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back