Aflova

Old Swedish Dictionary - aflova

Meaning of Old Swedish word "aflova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aflova
lofva att öfvergifva, afsäga sig. MP 4: 102. Hel män 210. " barn födhaskolandis hop alzstingx affloffwa (abdicare)" SpV 203.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back