Aflysa

Old Swedish Dictionary - aflysa

Meaning of Old Swedish word "aflysa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aflysa
aflysa. " ath forscrifna gutniska mynth skulde aff lysas" BSH 2: 237 (1425-9, samt. afskr.). haffue wij aldrig någre heLgedager aftrengt eller aflyst ib 3: 115 (1458, nyare afskr.). hwat som war mote the heLghe kirkio skipan, thz skulle. .. af lysas ok läggias af Lg 3: 509.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᛦᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back