Afnam

Old Swedish Dictionary - afnam

Meaning of Old Swedish word "afnam" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afnam
1) undantag; genom jords afsöndring vållad minskning. vnus attungus &m due partes attungi terre per totam villam absque omni dimincuicone dicta amnam SD 2: 289 (1299). " ath iak haffuer pantsat. .. finuidhe kätilson ena haffua öö, som heter kyttamma, swa ath ther skal wara enkte affnaam vm, hwatzke j husum aller jordh" Svartb 135 (1367) , 2) afsöndradt jordstycke, i sama haghaby haffwer clostridh i andro gerdheno 9 affnam ok i andro gärdheno 7 affnapm; thässin affnam göra 1/2 attungh VKJ 2666 (1447).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -naam.
  • -naapm.
  • amnam )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚿᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back