Afpanta

Old Swedish Dictionary - afpanta

Meaning of Old Swedish word "afpanta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afpanta
som har upphört att vara Pant, som har stått så lönge att egaren, förlorat sin lösningsrätt, förstånden (jfr Schlyter, Ordbok forstandin och Dahlgren, Glossarium förstånden). warther thet. .. ekke ateröszt vm then sama daghen, tah skal thet wara affPantta Gadolin Pants 276 (1378).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛕᛆᚿᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back