Afradha

Old Swedish Dictionary - afradha

Meaning of Old Swedish word "afradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afradha
afrad, årlig afgift af landbo till jordegaren. thet affrada, som iac ther aff op burit hafuer SD NS 1: 567 (1406). - afrad som utgår ss skatt till kronan. först skal laga skatten aller vtgå, och twädela af then andra skatten, som the förra giorde, tå IIII bönder woro lagda vthi ena giärdh, hwadh thet är arfwode, afradha eller andra vthskylder GS 44 (1437).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back