Afraka

Old Swedish Dictionary - afraka

Meaning of Old Swedish word "afraka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afraka
afraka, afskrapa. " hon afrakadhe hans har" Ber 82. Al 98. " swasom thz trä som swarwas j swarwo stole hulko huassasta jarn är mote sat afrakande (abradens) vtan hugnadh" Bir 3: 136.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚱᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back