Afraþ

Old Swedish Dictionary - afraþ

Meaning of Old Swedish word "afraþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afraþ Old Swedish word can mean:

afraþ
jfr reþa, Isl. reiða, betala; se Kock, Bidrag till svensk etymologi s. 3] L.
afraþ
1) afgift; särsk. afrad, årlig afgift af landbo till jordegaren. trim marcarum census. .. qui uulgo aueret uocatur SD 1: 73 (1164-7). siäx öra afradh ib NS 1: 171 (1402). sensum (för censum) dictum affradh annuatim pro parte prædicta conferre SD 2: 526 (1308, nyare afskr.). ad exhibicionem annuam dictam afredh ib 5: 67 (1341). ib 94 (1342). " ex prouentibus affræd dictis prouentientibus de insula supradicta" ib 2: 245 (1298). pensionem dictam afradh ex hiis proentientem anno jam jnstanti ib 3: 368 (1318). " proentus dictos afradh de eadem. .. annuatim percipere" ib 4: 299 (1333). " fructus et obuenciones ex ista dimidia marcha terre prouenientes, dictas wlgariter affrædh, anno quolibet percipiant ib 5: 147 (1343). " " aghär han þär äghändenom äncte afrþ af giua" ib 637 (1347). " halft afrath göra thöm som äghandin är" PfN 135. " vp bära aff landbomen. .. affradh" VKR 36. " pensiones wlgariter gypt & afrad dictas SD 2: 267 (1298). " " affraþe ok affgiäld vtgangno ok vpborno aff þe samo jordh" ib 6: 19 (1348). " ib NS 1: 444 (1405), 2: 250 (1410). aff clostirsins affradhe oc ränto VKR 32. "" affradh och affradz päninga (afradh torde här beteckna afrad som utgår in natura)" SD NS 2: 114 (1409). ib 310 (1410), 455 (1411). pl. giffwa hunne siin affrath SD NS 2: 461 (1412). - afrad som utgår ss skatt till kronan. giffuandes oc giörindes honom idert affrad affratzpeninga aterstäder saköra oc alla andre rettigheter som i oppa cronane vegne plictoge äro BSH 4: 1 (1470). - afgift som berGSmän årligen utgöra till kronan. pl. hwa som äi bereþe sin afraþ SD 5: 639 (1347).
afraþ
2) inkomst (af jord), afkastning. GS 28 (1474). - Jfr afradha, afräþe.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -rädh SD 5: 147 (1343).
 • -räd SD 2: 245 (1298).
 • -redh SD 5: 67 (1341).
 • aueret SD 1: 73 (1164-7),
 • afraþ giäld ,
 • afrads dagher ,
 • afrads karl ,
 • afrads kopar
 • -kopper )
 • afrads päningar ,
 • afrads time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚱᛆᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back