Afsighia

Old Swedish Dictionary - afsighia

Meaning of Old Swedish word "afsighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afsighia Old Swedish word can mean:

afsighia
L.
afsighia
1) afstå från, afsäga sig anspråk på. med ack. the affsagde ängena SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 113 (1438). - afsäga sig, afsäga sig del i. med dat. affsigiom wij hans orligom och kringom BtRK 80 (1434). - afstå från, öfvergifva, med dat? haua owirgifwit oc af sakt världinna (för världinne?) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 407.
afsighia
2) afsäga, afkunna, föRKunna. SO 154. " thät wardh ouer wäghit oc for rätto affsaght" SJ 10 (1423). ib 279 (1460), 284 (1460). refl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • afsighias , afsäga sig. med dat. afsagdhis hon allom världinna lostelicom thingom KL 323. at fulkomplika neka ok af sighias sinom eghnom vilia Bir 1: 42. Ber 170. ST 25, 27, 234, 313. Lg 3: 130 - med ack. afsagdhis hon alla världinna fafängo KL 326.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back