Afsighia

Old Swedish Dictionary - afsighia

Meaning of Old Swedish word "afsighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afsighia
frånsäga sig, förklara sig afSTå (från). huilkit godz jak affsäger fron mik och mynom ärwingom Svartb 163 (1378). - fråndöma, frånkänna. gwll och silff, som honom var affsagt i herredagin i STrengenäs fore eth landzgrotz STb 1: 135 (1477). - uppsäga, vägra (ngn att inträda el. förblifva i en tjenST el. dyl). fordom war sidvanya ath pröffwa förSTh them som walde waaro til STridz ämbete oc sidhan scriffwa them thär til giffwandis them tekn ath the qwäme waro äller affsya them som fwnnos ey thär til wara dogxe STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 126. - refl. afsighias. afsåga sig (ngt), förklara sig ej vilja vara med om (ngt). med ack. affsäghs köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannen resona STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 16. " affsäyas köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMennena resona didhan the haffwa nokoth aff gotzeno jnskipath" ib 17. - förklara sig ej vilja. med inf. affsyäas köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMennena seghla STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 17. - afsäga sig, försakaka. med dat. hwar som wil komma äpther mik han skal affsighias sik siälffwom oc fölghia mik Mecht 133.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -säghia.
  • -säya )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back