Afsinna

Old Swedish Dictionary - afsinna

Meaning of Old Swedish word "afsinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afsinna Old Swedish word can mean:

afsinna
eg. från sina sinnen, beröfvad sinnenas bruk.
afsinna
1) sanslös. " fiollo iämsköt nidher. .. widh iordh som dödhe waro ok lagho aff sinna" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 287. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 132. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 169, 238. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 76, 214.
afsinna
2) utom sig. wardh han aff KLemming. 1871--73.">STorum dröwilsom swa som afsinna KLemming. 1871--73.">ST 442. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 45, 411. " allir affsinne oc wpKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Supin glädz jak" ib 357.
afsinna
3) från vettet, sinnesrubbad, vansinnig. varþ munkin swa som affsinna (amens) KL 186. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suasom galin oc af sinna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 15. KLemming. 1871--73.">ST 308.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • affsinne Su 357. aff sinne MB 2: 169, 238),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back