Afskapa

Old Swedish Dictionary - afskapa

Meaning of Old Swedish word "afskapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskapa
vanställa. " swa af skapadhe thu hona at iak kwnne ey känna hona SkrtUppb. 48. - part. pret. vanskapad, missbildad; tillkommen gm el. ss missbildning. hwilkom oblygdhin war affskapadh ällir onaturligha skapadh, ok ey lastir (impudicitia monsturm erat, non vitium)" SpV 332.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back