Afskapadher

Old Swedish Dictionary - afskapadher

Meaning of Old Swedish word "afskapadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskapadher
vanskapad. KS 44 (112, 47).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᛆᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back