Afskatta

Old Swedish Dictionary - afskatta

Meaning of Old Swedish word "afskatta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskatta
eg. taga ss skatt; afpressa, med våld fråntaga. " bo jonsson hafde hans fadher. .. the godz vtan lagh ok rät ok vtan brot aff skattat" SD NS 2: 197 (1409). " sa sara loth han thom aff skatta vxa koo och huat the attha" RK 2: 1004. Jfr skatta af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back