Afskedhis

Old Swedish Dictionary - afskedhis

Meaning of Old Swedish word "afskedhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskedhis
från rätta vägen, på afväg. affskedes gånga KS 2 (3, 2). Bo 176. gaar affledhis ällir affskedhis Su 329. ib 389, 419, 425. Lg3: 484.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back