Afskrädha

Old Swedish Dictionary - afskrädha

Meaning of Old Swedish word "afskrädha" (or afskrædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskrädha (afskrædha)
afskräde. jak vände alt thz skapat var ok värlzlikit til min lusta ok atirlewona ok afskredhona (peripsemata) oc thz smälicasta var gaff jak gudhi Bir 3: 143. gör swa som then som rensar äple han kastar bort skalit ok askredhona (för afskredhona) oc thz bäzsta ok thz nyttelicasta atirgömir han sik ib 431. ib 4: 392. " wthwräkas aff allom swa som slema aff skrädhor" Su 117.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afskrädha may have also been written as afskrædha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • afskredha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᚱᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back