Afskrapa

Old Swedish Dictionary - afskrapa

Meaning of Old Swedish word "afskrapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskrapa
afskrapa, KLemning. 1860. SFSS.">Bortskrapa, utplåna, tillintetgöra. i siwkdom i hwilkom synde afskrapas swasom rudhir af iärne i elde KL 241. " iak skal af skrapa (deleKLemning. 1860. SFSS.">Bo) them swa som nakot thz som scriwat är j KLemning. 1860. SFSS.">Bok af skrapas (abraditur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 152. Bu 169. Bil 276, 605. " afscrapa mith nampn af lifsins KLemning. 1860. SFSS.">Book" KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 379. at han af skrapi thin aminne af mino hiärta KL 230. " tha vordho alla vara synde afskrapadha" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 252. " för än the slögdhin vardhir afskrapdh" ib 18. opläti ther sin mwn at predica huar godhe maghin vardha thäs hetare j kärlek. .. ok wrang sidhuänia af skrapas (aKLemning. 1860. SFSS.">Boleri) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 173. " är han ey (näml. min vin) tha vardhir han affskrapadhir (delebitur) ib 2: 261. Jfr skrapa af. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᚱᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back