Afskyld

Old Swedish Dictionary - afskyld

Meaning of Old Swedish word "afskyld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskyld Old Swedish word can mean:

afskyld
L.
afskyld
1) afgift, utskyld, skatt. swa manga lykkior, som wp ärw giordha aff thässom for:dom 8 attwnghum, the rätnha swa mykla afskuld, som thär wpPa sas VKJ 10 (1447). ath tw. .. framgör tith retta affrt oc alla affskyller i laga tiid Arnell Brask BiI 16. fförbiuder iak landbon ther samastadz nogan swara til affrad eller andra afskiller en fornempda werdog faders embetzman ib Bi III 44 (1520). Brasks Kopieb 5 (1520, 1522). 2) afkastning, inkomst. [u]pbaren affradhe oc alla affskuld SD NS 3: 620 (1420) ; möjl. till 1. gozit skal sik siälft lösa äpte thy thet arlica forma at skylla. meth lle afskyld Gadolin Pants 283 (1396). ware thet awa at thässe thre gardha älla nakar af them gingen clostreno aff meth nokrom rät. .. tha wilkora iac oc tilbinder mic oc mina arfwa at widherläggia clostreno swa got goodz i afskyld, som thet war, som bort är gangit SD NS 3: 3 (1415).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -skyller Arnell Brask BiI 16; Brasks Kopieb 5 (1520). -skiller ib (1523) ; Arnell Brask BiIII 44 (1520)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᛦᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back