Afstilla

Old Swedish Dictionary - afstilla

Meaning of Old Swedish word "afstilla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afstilla Old Swedish word can mean:

afstilla
1) afvända. " förhindra. thet them gud affstylle" FH 7: 91 (1511). huru sodane sskadhe och ffordärff matthe affstilles ib 86 (1510)? hwat til swadana angrep göris skal ällir j hwat mottä thet kan affställäs FM 91 (1497-1501),
afstilla
2) göra slut på. pa thet krij, örlig och blodzwtgytilse matthe aff stilles BSH 5: 52 (1505). ib 82 (1506), 207 (1507). HSH 19: 26 (1504, afskr.). hwre. .. hwn (fäjden) kwnne med nogen lempe aff stillheth wordhä ib 20: 191 (1507).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -stylla.
  • -stella: -stellis BSH 5: 82 (1506) , 207 (1507),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛏᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back