Afstyra

Old Swedish Dictionary - afstyra

Meaning of Old Swedish word "afstyra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afstyra Old Swedish word can mean:

afstyra
1) afstyra, afvända. " Lg 3: 287. "
afstyra
2) häjda. nar wilin wil mera än han förmaar, tha är han atherhallande oc affstyrandhe LfK 35.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛏᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back