Aftala

Old Swedish Dictionary - aftala

Meaning of Old Swedish word "aftala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aftala
aftala, afgöra, bestämma. SO 102. RK 3: (till. om Chr. II red. B) 6210. - uppgöra, bilägga. en alstinges aff talan sagh BSH 4: 101 (1483). FM303 (1506). SO 109. Jfr tala af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back