Aftälia

Old Swedish Dictionary - aftälia

Meaning of Old Swedish word "aftälia" (or aftælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aftälia Old Swedish word can mean:

aftälia (aftælia)
L.
aftälia (aftælia)
1) afråda. " aftalde han fran cristne thro" Bil 460. " aftaldo han wardha cristin" ib 564. ib 86. MB 1: 431. " som afftaldo folkith ib 422. "
aftälia (aftælia)
2) ej tilräkna, räkna som godtgjord, tillgifva. skal all skade wara aftalder opa bade sidjor BtRK 87 (1435).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aftälia may have also been written as aftælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛏᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back