Afthörka

Old Swedish Dictionary - afthörka

Meaning of Old Swedish word "afthörka" (or afthørka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afthörka (afthørka)
aftorka. " afthorka sua alla smittona aff sino änlite" Bir 3: 32. ib 1: 30. MP 2: 141.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afthörka may have also been written as afthørka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -thyrka MP 2: 141.
  • -thorka Bir 3: 32),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛏᚼᚯᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back