Afthrängia

Old Swedish Dictionary - afthrängia

Meaning of Old Swedish word "afthrängia" (or afthrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afthrängia Old Swedish word can mean:

afthrängia (afthrængia)
L.
afthrängia (afthrængia)
1) tränga från, aftvinga. at thenna for:da godz forscrepnom eskild eskilsSOn sua olaghlica aff thräng waro SD NS 2: 197 (1409). " huilken en broder androm sin broder sit rwm afftrenger SO 142. ib 151. "
afthrängia (afthrængia)
2) undantränga, med våld aflägsna, afsätta. han afftrengde then SOm ret walder erkie bischof var BSH 3: 113 (1458, nyare afskr.).
afthrängia (afthrængia)
3) afskaffa. haffue wij aldrig nägre helgedager aftrengt eller aflyst BSH 3: 115 (1548, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afthrängia may have also been written as afthrængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛏᚼᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back