Afunda

Old Swedish Dictionary - afunda

Meaning of Old Swedish word "afunda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afunda Old Swedish word can mean:

afunda
ib 1: 105, 3: 57)
afunda
1) afundas, hysa afund (mot el. öfver). diäwlin avundaþes hanom Lg.">Bu 143. awndas människian vidh them som hedhir hafwa Bo 95. ib 11. affwndadis ther wid RK 2: 2778. Su, 226. awndadhis iak mot thik RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 105. ib 3: 57, 77. MP 2: 110. " awndas mot hans wälfärd ok godho" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 287.
afunda
2) harmas, hysa förtrytelse (öfver). diäfwllin awndas mykyt vidh mario liuärne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 176. affwndaddhos the oc wredhgados moth hennas helsosama gärninggom Lg 3: 395.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • afwnda: -adhe Bir 3: 99. awunda. -ar, -aþe),
  • affwndas: -adis RK 2: 2778 ;
  • -adhos Lg 3: 395 ;
  • -andis Su 226.
  • avundas: -a þes Bu 143.
  • auundas: -adhis MP 2: 110.
  • awndas Bo 95; Bir 1: 287, 3: 176 ;
  • -adhis

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back