Afundsiuker

Old Swedish Dictionary - afundsiuker

Meaning of Old Swedish word "afundsiuker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afundsiuker Old Swedish word can mean:

afundsiuker
1) afundsjuk. " thu tholde mik lifua afundzsiwkan owin" Lg.">Bil 165. KL 119. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 189, 2: 279, 3: 73. Su 377. " orent hiärta oc awundsiwkt" MB 1: 481. " diäfwlsins awndsiuka ondzsca KLemning. 1860. SFSS.">Bo 103. MB 1: 262. "" thu vest thit folk wara awndsiwkt mot annars hedhir ok äro" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397.
afundsiuker
2) hätsk, fientlig. awundzsiwker widh hänna cristindom Lg 1010.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • afundzsiwker: -an Bil 165. afwndz siukir Bir 3: 73.
  • affwnsiwker: -om Su 377.
  • awundsiwker: -t MB 1: 481.
  • awundzsiwker Lg 1010 ;
  • -o MB 1: 262.
  • awndsiuker: -a Bo 108 ; Bir 2: 279),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚿᚦᛋᛁᚢᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back