Afvända

Old Swedish Dictionary - afvända

Meaning of Old Swedish word "afvända" (or afvænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afvända (afvænda)
afvända. " at thet forderff. .. matte tess heller affwendas" BSH 4: 228 (1497). - med dat. och ack. at han skulle honom aff wändha konungxsens wredhe MB 2: 292.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afvända may have also been written as afvænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back