Aganga

Old Swedish Dictionary - aganga

Meaning of Old Swedish word "aganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aganga
åverkan, intrång, ingrepp. " jac. .. kännes mik haffua tildömpt härre rotchere thet godz. .. oc wt tre markir aff. .. jönsä j hetamäkj fore angangana (för angangona?) oc aather aarswexten, thär han aff förde" Svartb 132 (1366). " hafde optha kiärth at the haffua aff hariawaltha giorth honum agangha (för aganho?) ok weldhe" ib 467 (1458) ; båda dessa ställen, särsk. det förstnämda, kanske snarare att föra till aganger.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back