Aganga

Old Swedish Dictionary - aganga

Meaning of Old Swedish word "aganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aganga Old Swedish word can mean:

aganga
1) pågå, undergå, undeRKasta sig. them tykte thz wara twngt aa gaa RK 1: (sfgn) s. 188.
aganga
2) angå, gälla. " med dat. lika wiiss som oss thät siälwm aginge" HSH 16: 6 (1369). -- Jfr ganga a.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aa gaa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back