Agat

Old Swedish Dictionary - agat

Meaning of Old Swedish word "agat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

agat
gagat, jet, beck-kol, »svart bernsten»; äfven bernsten öfver hufvud? gagates än tha thet är en qwaadha. likowäl räknas thet j bland stena, oc är twäskona, thet andra kalla succinum kallas raff, oc annath är swarth oc kallas ambra j[est] agath (a pultis ambra nigra appellatur: et hic propirie est gagates) PMSkr 475. Jfr ambra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *agateband ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back