Äggiare

Old Swedish Dictionary - äggiare

Meaning of Old Swedish word "äggiare" (or æggiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äggiare (æggiare)
(upp)eggare, (upp)hetsare. ä hwar synd görs, thär är diäwlin äggiare til SvKyrkobr 118. " sielfuer mannen är görären än diefulen är äggären ok tilskyndären" ib 173. " ve är them syndanna äggiare är" SpV 431.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äggiare may have also been written as æggiare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚵᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back