Äggiärn

Old Swedish Dictionary - äggiärn

Meaning of Old Swedish word "äggiärn" (or æggiærn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äggiärn (æggiærn)
eggjärn. Sal armonicaum oc osläkther kalk röris samman som en tyok wällingh, oc thär j härdis godh gh järn PMskr 429. ther i släckes och härdes ägg iern ib 632 (avskr). Jtem såsom skelfångh är i watnomen till att härda ägg iärn, Så är och till att bryna ägg iärn huass ib 633 (d:o).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äggiärn may have also been written as æggiærn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚵᛁᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back