Äggilse

Old Swedish Dictionary - äggilse

Meaning of Old Swedish word "äggilse" (or æggilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äggilse (æggilse)
s. eggelse, lockelse. thär epther flydde han fran honom mädh sinom äggilsson MP 4: l79. Swa mangha syndhinna ägilse som människian veth med sik MP 5: 25. " nar thu blinda siälena lukkar medh thinom onda äggilsom" SpV 429. medh sinom äggilsom ib 431. " tha wil jak wttrikkia fför edher diäffwlsens äggilse JMPs 515. aller syndha brone (syndabegär) vppwäkkelse ok äggelse" SkrtUppb 356.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äggilse may have also been written as æggilse

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚵᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back