Äggilse

Old Swedish Dictionary - äggilse

Meaning of Old Swedish word "äggilse" (or æggilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äggilse (æggilse)
eggelse, maning, tillskyndelse; intalande, lockelse. ängillin är när si'älinne. .. oc gifwir sik vin om. .. at mana hona mz idhkelicom äggilsom (Suggestionibus) sighiande. lustas i gudhi. .. bidha tho om han dwäls KLemning. 1860. SFSS.">Bo 113. " at konungin ok diäfwllin ok ängillin syntos thik samantala är änkte annat vtan at äggilse (för vtan äggilse) ok ingiutilse gooz anda ok ondz (nihil aliud est nisi inspirationes et infusiones KLemning. 1860. SFSS.">Boni et mali spiritus)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 439. möddis konungin ok oradhis aff ilzcofullom radhom ok äggilsom oc thankom (malignis Suggestionibus et cogitationibus) ib 440. " nar hughin böghis af tholikom girilsom ok äggilsom (affectionibus et Suggestionibus)" ib 1: 315. " at thu sculde atärlösa mankynith af dyäwlsens snaru af hwil[k]sens äggilsom oc awnd vardh förste mannin wt ältir af paradiis" KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 366. " af dyäfwllsins äggilsom (Suggestionibus) oc radhom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 34. " löpir han (ɔ: diäfwllin) til thin mz sinom frestilsom oc äggilsom" ib 35. ib 49, 144, 3: 247, 290, 292,m 323, 4: 128. KL 196. MP 2: 93. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 183. diäfla äggilse är nar iak retis til wredhe harm och besKLikhet ib 233. " swa offta thu kännir j tik nakra rörilse aff onda andans eggilsom oc inskiwtilsom" Su 341. " vänt ey ater for nokors äggilse (nullius. .. perSuasione desiste)" ib 388.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äggilse may have also been written as æggilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ägilse ib 2: 144),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚵᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back