Äghare

Old Swedish Dictionary - äghare

Meaning of Old Swedish word "äghare" (or æghare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äghare Old Swedish word can mean:

äghare (æghare)
1) egare. " farsins äghare" Bir 1: 116. ib 257. " gitir thu äkke thz känz thik vara thinna päninga thräl oc äkke herra. gömara oc äkke äghara" Bo 66. " gooz skulä sannom ägere (possessori) faazs" SD 5: 677 (öfvers. i hds. fr. 1467). ägarin han ma neka ok kgifwa sin thingh hwem han wil Bir 1: 158. ib 2: 18.
äghare (æghare)
2) innehafvare (af väldet öfver ngt). israel drap honom (Amorernas konung), oc wart äghare offwir alt landith amorrerum (possedit omntem terram Amorrhæi]) MB 2: 107.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äghare may have also been written as æghare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back