Äghare

Old Swedish Dictionary - äghare

Meaning of Old Swedish word "äghare" (or æghare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äghare (æghare)
" ägare gifi þät attar rätum ägara" Bir 4: 179 (aut.). swa väl växer thet effer hans saaning som rätter äghäre thet saet hafde SvKyrkob 192. Jfr malsäghare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äghare may have also been written as æghare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back