Aghe

Old Swedish Dictionary - aghe

Meaning of Old Swedish word "aghe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aghe Old Swedish word can mean:

aghe
1) Fruktan, skräck. " ther är hwarte ratzl äller aghe" Al 1879. ib 3729, 6227, 7932, 9976. " han fik for räzl rät Aldre agha" Fr 3158. Iv 947. for marsken haffde han myken agha RK 2: 3957. göra the borgare ther af agha ib 2410. ib 4634. " androm til aga" ib 3: (till. om Chr. II red. B) 6230. lifua vidh nödh ok tholkin agha Iv 5682. - pl. skrämskott, hotelser. iak rädhis ey thina agha Fr 1002.
aghe
2) tukt, näpst, späkning, hyölt hon sin kropp wndher staRKom agha oc harde näffst Lg 3: 395. ib 421.
aghe
3) ordning, skick. mykin aghe oc staRKer Frid RK 1: 453, 1815. ib 1247. " pa myna swäna hölth iag skälighen agha" RK 3: (sista forts.) 5843.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • agha fulder ,
  • agha lös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back