Aghi

Old Swedish Dictionary - aghi

Meaning of Old Swedish word "aghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aghi
tukt, ordning. " skälen kräffua ath thenne nu hör neffzt som brotligen är ther ingen är age är ingen ära oc lathen thy honom komma ad carceres" HSH 13: 98 (1524, Brask). at han haffwe aga paa them, honom fölgia Arnell Brask BiI 18. - stränghet. rigor. .. aghi ok haardhet GU C 20 s. 527.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -e )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back