Agrip

Old Swedish Dictionary - agrip

Meaning of Old Swedish word "agrip" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

agrip Old Swedish word can mean:

agrip
1) angrepp. " engin göre agrip eller owirwald vppa then andra" BtRK 113 (1436). ib 140 (1441), 144 (1441). at noget agrep görs. .. pa for:ne högboren förste ib 180 (1453, orig.). at fornämde konungh karl. .. schal i ingen handa matho agrep, forfang eller schada widerfaras ib 251 (1468, orig.).
agrip
2) anmäRKning, klander? wten hinder agrip ok tiltal BSH 4: 53 (1477).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • agrep )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᚱᛁᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back