Ahöran

Old Swedish Dictionary - ahöran

Meaning of Old Swedish word "ahöran" (or ahøran) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ahöran (ahøran)
= ahöra SD NS 2: 260 (1410). Lg 3: 3.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ahöran may have also been written as ahøran

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚼᚯᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back