Akalla

Old Swedish Dictionary - akalla

Meaning of Old Swedish word "akalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akalla Old Swedish word can mean:

akalla
L.
akalla
1) tillkalla, åLgren. 1866.">Beropa. " jak akallar (invoco) vitnara i dagh hymilin oc iordh" MP 2: 175.
akalla
2) åkalla, anropa (om hjälp). kom sanctus olafuus til honom som han hadhe länge akallat Lg.">Bil 869. " allom thöm thätta naMPn a kallado" ib 897. Bir 1: 24, 119, 140, 379, 3: 96. MB 2: 316. Lgren. 1866.">Ber 3. Su 379. akalla a gudh Lgren. 1875.">LfK 197. Lg 3: 557.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back