Akärande

Old Swedish Dictionary - akärande

Meaning of Old Swedish word "akärande" (or akærande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akärande (akærande)
kärande, åklagare. " än rättär akiärande är til" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). ib 480 (1345, nyare afskr.). them the baden asämber akärandeum oc swarandeum GS 31 (1380). millan akäranden. .. oc brodher niclis VAH 24: 322 (1442). GS 58 (1474).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so akärande may have also been written as akærande

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eg.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛅᚱᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back