Aker

Old Swedish Dictionary - aker

Meaning of Old Swedish word "aker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aker Old Swedish word can mean:

aker
L.
aker
wllaraker ib 628 (1323) o. s. v. Jfr böno-, hvete-, rofna-, rogh-, upgangs-, ända-, ärta-aker.
aker
2) på åkern växande säd, gröda. bildl. nu är min oker moghen BSH 5: 383 (1510). " ther han wänther sik frukt oc siäla akker gudhi affla (ubi fructuose se æstimarent egisse)" Su 148.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • aaker LfK 20, 199.
 • oker BtFH 1: 154 (1507) ; FM 391 (1508); BSH 5: 383 (1510).
 • akker Su 148. pl. -rar),
 • akers iordh ,
 • akra avärkan ,
 • akra avärkning ,
 • akra gärþi ,
 • akra gärþning ,
 • akralaghi ,
 • akra skipt ,
 • akra skipti ,
 • akra sädhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back