Aker

Old Swedish Dictionary - aker

Meaning of Old Swedish word "aker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aker Old Swedish word can mean:

aker
L.
aker
1) åker. " x örtogha land jord. .. meth akor oc ängh oc skogh" SD NS 3: 96 (1416).
aker
2) det som växer el. inbergas på åkern, gröda. engin skal widh liiff och gotz ath förq i STädherne rogh, korn, malth ok miöl, för än man seer hurw a skrin STällir sik STb 1: 336 (1482). - Jfr böno-, provento-, skogs-, sädhis-, örisaker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • akker SD NS 3: 508 (1419)
  • *akers hyrne
  • -horne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back