Akerman

Old Swedish Dictionary - akerman

Meaning of Old Swedish word "akerman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akerman
jordbruksförman. " thykker oss äptirscriffna ärffuodhis folk oc ämbitzmän widhertorftelike wara oc ey flere först syslomannen medh sinom vndirdanom. .. jtem gardzmästaren medh twa drängia. .. jtem en akerman medh säx leghodrängiom (o. s. v.) SVKE 160. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚽᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back