Akh

Old Swedish Dictionary - akh

Meaning of Old Swedish word "akh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akh
ack! o! ss uttryck af önskan, längtan, saknad, sorg. akh äwärdhelikin gudh. hws är hon älla hwilken Su 390. akh älskoghans mästerska. .. skodha at älskoghen är enande dygdh ib 393. " akh kom lthu min aldra kärasta" ib. " akh hwat mykit iak tapadhe mz hanom" ib 406. " akh hwat thrang mik i thässe vidho wärldenne är af sorgh ok vidhermödho ib 409. "" akh hwat vist tekn thätta är at thässen bygningen vil alzstingis forganga" ib 420.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back