Akläþe

Old Swedish Dictionary - akläþe

Meaning of Old Swedish word "akläþe" (or aklæþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akläþe (aklæþe)
sängtäcke. " vnum torale dictum akledhi SD 2: 330 (1300). " " likamliken sängh behöffwer at minzsta try tingh, som är dyno, örnegat oc aklädhe" Lgren. 1875.">LfK 76. ib 77. " j sinne sängh hafdhe hon eeth afklädhe vndir sik ok annat owir sik" VKR XIV. oppa sik hawin eet afklädhe ellir sengaklädhe aff wadhmal ib 11. " reghlonna siäng skal vara af halm oc ofuer halmyn tw aaklädhe (toralia) af watmal" ib 57. MB 2: 211. Lg 3: 204. BSH 5: 155 (1507). söme samman aaklädy ryghio (sannolikt för aaklädy äller ryghior) PM 4.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so akläþe may have also been written as aklæþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aaklädhe.
  • oclede BSH 5: 155 (1507) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛚᛅᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back