Akomin

Old Swedish Dictionary - akomin

Meaning of Old Swedish word "akomin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akomin
besläktad, närskyld, befryndad. med dat. wy for:da benkt ok henric ärom barnom näst akompna wpa theris moders wegna, som waar systher är Svartb 371 (1439). " waro hedhningane the som throdho j christum, christo närmbir a kompne, än christi frändhir, the som ekke wildo witha at han war sandhir gudh" SpV 85. Jfr afkomin.

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚮᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back