Äkra

Old Swedish Dictionary - äkra

Meaning of Old Swedish word "äkra" (or ækra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äkra (ækra)
liten åker. (Benkta Benktsdotter skänker till Vadstena kloster nära 10 öresland) a äkrunne i Sudhermanna lande i Trynninge liggiande i Askanäsa sokn RP 1: 408 (1378).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äkra may have also been written as ækra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back